Prekast Panel

Yüksek kalite ve performansa sahip beton prekast yapı elemanları;

Her türlü mimari forma uygulanabilir ,Bina cephesi giydirilmesinde kullanılabilir,Kaba inşaat sırasında oluşan hataların giderilmesinde kullanılır.

Betondan daha dayanıklı ve hafif olması,Doğa koşullarından etkilenmeyişi, Darbe ve aşınma mukavemetinin yüksek oluşu, Su, ısı ve ses geçirgenliklerinin düşük olması,boyanmaya elverişli olması,Akustik değerlerinin geleneksel yapı malzemelerine göre yüksek olması,Hafif olmasından dolayı, montaj sürati ve kolaylığı ve Yangına dayanaklı olması yönünden tercih edilebilir